Hulp thuis

Intermetzo-Jeugdzorg_thuis-in-de-wijk

Kinderen en jongeren met complexe problematiek hebben vaak op verschillende terreinen ondersteuning nodig. Liefst zoeken we de oplossing in ‘zorg dichtbij’. Dat is hulp thuis of in de wijk. Hier zijn ook de ouders bij geholpen. Intermetzo beschikt over ondersteuningsvormen voor specifieke doelgroepen en verschillende omstandigheden.

Kinderen en jongeren met complexe problematiek lopen geregeld vast. Ze vallen uit op school, zijn vaker vatbaar voor criminaliteit en trekken een zware wissel op het gezin. Soms dreigt uithuisplaatsing, maar Intermetzo laat het liever niet zover komen. In eerste instantie zoeken we de oplossing in een ambulante 24 uursbehandeling. Via gezinsgerichte behandelingen bieden multidisciplinaire teams hulp op verschillende gebieden, zoals wonen, school, werk, (samen)leven, financiën en psychiatrische problematiek. Voorbeelden zijn GezinsFACT en SNAP (Stop Nu Ander Plan). Ook verzorgen we intensieve 24 uursbegeleiding voor jongeren die in aanraking dreigen te komen met justitie (Nieuwe Perspectieven) of terugkeren uit detentie (Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer).


GezinsFACT

GezinsFACT is een intensieve 24 uursbehandeling in de thuissituatie. Het FACT-team helpt bij wonen, werk, school, (samen)leven, financiën en psychiatrische problematiek. GezinsFACT vermindert problemen. Het zet de ontwikkeling van kinderen/jongeren weer in gang en dringt crisissituaties in het gezin terug. 

DOWNLOAD FOLDER GezinsFACT


SNAP - Stop Nu Ander Plan

SNAP (Stop Nu Ander Plan) is een gezinsgericht behandelprogramma voor kinderen (6-12 jaar) met ernstige gedragsproblemen en hun ouders. Belangrijkste doel: kinderen op school houden, zodat ze uit de problemen blijven en geen delinquent gedrag vertonen.

DOWNLOAD FOLDER SNAP


Nieuwe Perspectieven (NP)

Nieuwe Perspectieven (NP) is een half jaar durend ambulant begeleidingstraject voor jongeren van 12-23 jaar die (opnieuw) in aanraking dreigen te komen met justitie. Tijdens Nieuwe Perspectieven doen ze (sociale) vaardigheden op en leren ze hun netwerk te versterken of uit te bouwen.

DOWNLOAD FOLDER NIEUWE PERSPECTIEVEN


Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT)

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) is een intensief nazorgprogramma voor jongeren van 16-24 jaar die terugkeren uit detentie of in aanraking zijn geweest met justitie. Tijdens het programma leren ze praktische zaken te regelen, oplossingsvaardigheden te vergroten, hun netwerk te versterken en denkpatronen te veranderen.

DOWNLOAD FOLDER NIEUWE PERSPECTIEVEN BIJ TERUGKEER


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg