Missie en visie

Ieder mens heeft recht op een goede toekomst. Wij werken onvoorwaardelijk en vakkundig aan een betekenisvol bestaan van kinderen en jongeren met complexe problematiek. Dit doen we samen met hun ouders en collega-organisaties.

Ons werk is in principe tijdelijk, intensief en aanvullend op dat van anderen. We bieden specialistische kennis, professionele steun en expertise om ervaren problemen aan te pakken en noodzakelijke ontwikkelingen in gang te zetten. Dit doen we in de vorm van opvoeding, zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding of dagbesteding.   

Intermetzo is er ook voor kinderen en jongeren die door motivatiegebrek liever niet meedoen in de samenleving en terughoudend zijn in hun behandeling. Wij laten ze ervaren wat deelname aan het dagelijks leven betekent en welke verantwoordelijkheden hierbij horen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg