Justitiële jeugdinrichting Lelystad

Intermetzo-JJI-Lelystad_1460x860

Intermetzo heeft een eigen justitiële jeugdinrichting (JJI) in Lelystad. Hier geven we uitvoering aan de voorlopige hechtenis, jeugddetentie en plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel). Alle jongeren in de JJI verblijven er meestal voor langere tijd, gezien de ernst van hun delict en de duur van de behandeling.

De JJI in Lelystad is expert op het gebied van Licht Verstandelijk Beperkte (LVB-) jongeren met complexe psychische en psychiatrische stoornissen. Vaak hebben ze problemen met hun emoties, gewetensontwikkeling en zelfbeheersing. Soms functioneren ze op het niveau van een klein kind en zijn ze extra vatbaar voor invloeden van buitenaf. Hierdoor raken ze op het verkeerde pad en verliezen ze soms volledig het contact met de werkelijkheid. 

Binnen JJI Lelystad bouwen we samen met de jongeren aan zelfvertrouwen en respect. Alle jongeren ontwikkelen meerdere sociale vaardigheden. Ook leren ze verantwoordelijk te handelen en moreel te redeneren. Allemaal op basis van hun eigen perspectief, dat we vastleggen in een plan. We bereiden alle jongeren voor op hun terugkeer naar de samenleving. In hun eigen tempo, naar hun eigen mogelijkheden. Vervolgens vindt intensieve nazorg plaats. 

JJI Lelystad heeft erkende gedragsinterventies in huis op het gebied van agressieregulatie, zedenproblematiek en gezinsondersteuning. Ook bieden we onze jongeren verschillende creatieve therapieën, zoals dramatherapie, muziektherapie en beeldende therapie. De Stedenschool verzorgt het onderwijs in JJI Lelystad. Jongeren kunnen hier een algemene opleiding volgen of een vak leren. Sommige jongeren volgen een opleiding bij het vmbo of roc.

WEBSITE JJI


Meer informatie?

Neem contact met ons op

roundicon-call

Telefoon

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg