Proclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Intermetzo niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Intermetzo geen enkele aansprakelijkheid. Op deze site staan links naar externe websites. Intermetzo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Intermetzo en op het Intermetzo logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Intermetzo.

Op andere websites linken naar pagina’s van de Intermetzo website is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Intermetzo niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Intermetzo toestemming verleende als dat niet het geval is. 

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail via het contactformulier. 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg