Kinderdienstencentrum Heimdal

Intermetzo-jeugdzorg_kinderdienstencentrum2

Het kleinschalige Kinderdienstencentrum Heimdal is er voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking en bijkomende problematiek. Speciaal voor deze groep hebben we een aantal kinderdiensten ontwikkeld. Er is dagbehandeling, dienstverlening thuis en een logeerhuis. Alle diensten van Kinderdienstencentrum Heimdal zijn geïnspireerd door de antroposofie.

In Kinderdienstencentrum Heimdal volgen kinderen en jongeren doordeweeks een individueel- en groepsprogramma, aangevuld met verschillende therapieën zoals logopedie en fysiotherapie. Vanuit het centrum verzorgen we ook ambulante dienstverlening Novae en dagbehandeling. Een bijzondere kinderdienst is het logeerhuis De Roskam in Eindhoven. Hier zijn kinderen en jongeren er helemaal uit, terwijl hun ouders thuis even de handen vrij hebben.

Dagbehandeling
Bij Heimdal komen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in een huiselijke en ontwikkelingsgerichte setting. Ze maken deel uit van (leeftijds)groepen van maximaal acht kinderen en volgen een programma dat is afgestemd op de individuele zorgvragen. Een multidisciplinair team, bestaande uit een AVG-arts, orthopedagoog, fysiotherapeut en logopedist, ondersteunt de dagbehandeling.

In het groepsprogramma wisselen rust, ontspanning en activiteiten elkaar af. Zorg, therapie en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen leren van en met elkaar. Ook omdat ze vaak verschillende problematieken en dus verschillende mogelijkheden hebben. Ouders, gedragskundige, groepsleiding en therapeuten hebben regelmatig contact over de leer- en zorgdoelen. Vanuit de zorgplancyclus stellen we doelen waar nodig tussentijds bij.

Ambulante dienstverlening Novae
Thuiswonende kinderen en jongeren met een (meervoudige) beperking vragen vaak extra zorg en aandacht. Ambulante dienstverlening Novae in Eindhoven biedt praktische thuiszorg en pedagogische gezinsbehandeling aan deze kinderen en hun ouders. De ondersteuning kan bestaan uit hulp bij de dagelijkse verzorgingsmomenten van het kind, denk aan opstaan, naar bed gaan en eten. Daarnaast kan de thuiszorgmedewerker kinderen begeleiding geven bij activiteiten als wandelen, zwemmen, knutselen en spelen.

Ouders met opvoedingsvragen kunnen ook bij Novae terecht voor praktische pedagogische gezinsbegeleiding. Gezinsbegeleiders stemmen samen met de ouders af welke werkwijze het meest passend is in het gezin. De gezinsbegeleiding is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Het helpt ouders op weg bij het vinden van een nieuwe, eigen manier om met hun kind om te gaan.

Download hier de folder 'Zorg met aandacht, puur en intens'.


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg