Vragen over Intermetzo

Intermetzo is er voor kinderen en jongeren met complexe problematiek. Ze vertonen ernstige gedragsproblemen, vaak in combinatie met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis.

Wij ondersteunen en behandelen kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problemen. Intermetzo levert specialistische zorg. Als het nodig is, regelen we ook een plek om te wonen en op te groeien. Dit alles vanuit de gedachte om kinderen, jongeren én hun ouders een (nieuw) toekomstperspectief te bieden. 

Intermetzo kan kinderen en jongeren op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld met juiste zorg en behandeling, het leren van een beroep, het vinden van een stageplek of baan, het vinden een eigen woonplek en/of het regelen van dagbesteding. 

Intermetzo werkt vanuit de regio’s Gelderland, Overijssel, Utrecht, Flevoland, Haaglanden en in Eindhoven. Hier zijn onze poliklinieken, residentiële opvanglocaties, locaties voor dagbehandeling, woonvoorzieningen, scholen en leerwerkplaatsen gevestigd.

Intermetzo biedt verschillende vormen van specialistische zorg en behandeling: thuis, in de wijk of op één van onze locaties. Jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, verblijven (tijdelijk) in bijvoorbeeld een gezinshuis of een woongroep.


Vragen over aanmelden

Aanmelden kan via het klantenbureau van Intermetzo. Ga hiervoor naar Aanmelden

Een verwijzing of beschikking voor de hulpverlening van Intermetzo is te verkrijgen via een gemeentelijke voorziening zoals het buurt- of wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin, gecertificeerde instellingen, de huisarts of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

De medewerkers van ons klantenbureau vertellen er graag meer over. Via e-mail klantenbureauim@intermetzo.nl. Of telefonisch: 088 - 779 55 60

Bij Intermetzo kun je terecht voor veel diensten en zorgproducten. Over het algemeen kunnen we de gevraagde zorg snel leveren. Maar in een aantal gevallen geldt een wachttijd. Deze wachttijd kan fluctueren. Een actueel overzicht van de wachttijden voor de poliklinieken staat hier.

De wachttijd gaat in nadat het klantenbureau de aanvraag en indicatie in behandeling heeft genomen. Meer weten over wachttijden? Neem dan contact op met het klantenbureau via klantenbureauim@intermetzo.nl. Of telefonisch: 088 - 779 55 60.


Vragen over hulp

Intermetzo biedt verschillende hulpvormen. Kinderen en jongeren krijgen individuele hulp, gezamenlijke hulp met hun ouders/verzorgers of hulp in groepsband op één van onze locaties of thuis. De hoeveelheid hulp is afhankelijk van de ervaren problematiek en behoefte. Meer informatie over onze hulpvormen is te vinden bij Specialistische hulp. 

Elke afdeling en behandelgroep kent zijn eigen werkwijze en regels. Ga hiervoor naar het overzicht (link). Of neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau . Onze medewerkers vertellen er graag meer over. Via e-mail klantenbureauim@intermetzo.nl. Of telefonisch: 088 - 779 55 60

Of kinderen/ jongeren thuis kunnen blijven wonen is afhankelijk van de hulpvraag. Soms is het beter om een tijdje bij Intermetzo te verblijven. Kijk voor meer informatie het onderdeel Wonen & Opgroeien. 

De hulp van Intermetzo duurt zo lang als nodig en zo kort als kan. Vaak hangt de duur af van iemands problematiek en traject.

Dat mag. We vinden het contact met familie, vrienden en kennissen belangrijk. Tenminste, als het iets bijdraagt aan het traject. Bezoek van mensen met een negatieve invloed op de behandeling gaan we dan ook tegen. Meer informatie hierover is te krijgen bij de integraal leidinggevende of gedragswetenschapper. 

Voor de aanmelding is het klantenbureau het aanspreekpunt. Zijn kinderen/ jongeren eenmaal in zorg, dan is de persoonlijk begeleider van de groep het eerste aanspreekpunt. 

Cliënten, betrokken ouders, pleegouders, verzorgers, stiefouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen gebruikmaken van onze klachtenregeling. Meer informatie over de klachtenprocedure van Intermetzo staat in het onderdeel Klachten.  

Op de website staat het volgende:

  • een helder overzicht van de routes die cliënten kunnen volgen van aanmelding tot afsluiting van de jeugdhulp ;
  • informatie over de kinderbeschermingsmaatregelen die de kinderrechter kan opleggen zoals de ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing;
  • de taak en rol van (nieuwe) organisaties in de jeugdhulp zoals wijkteams, gecertificeerde instelling, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming;
  • tips om de eigen regie te versterken. Zodat de hulp aansluit op wat volgens ouders nodig is.

www.clientroutesjeugdhulp.nl

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg