Justitiële Jeugdinrichting (JJI)

Intermetzo heeft een eigen justitiële jeugdinrichting (JJI) in Lelystad. Hier geven we uitvoering aan de voorlopige hechtenis, jeugddetentie en plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel). Alle jongeren in de JJI verblijven er meestal voor langere tijd, gezien de ernst van hun delict en de duur van de behandeling.

Justitiële Jeugdinrichting
JJI Lelystad
Bosvalkweg 1, Lelystad
Postbus 162, 8200 AD Lelystad
Telefoon: 088-547 76 00
www.jjilelystad.nl

Meer weten?
JJI LELYSTAD


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg