Locaties

Intermetzo biedt specialistische zorg aan kinderen en jongeren in de regio’s Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Haaglanden en Eindhoven.

Poliklinieken

Als kinderen vastlopen in hun ontwikkeling, kunnen ze bij Intermetzo terecht voor poliklinische hulp. Op indicatie voeren we psychodiagnostisch en psychiatrisch onderzoek uit. Ook zetten we specialistische behandelmodules in, vaak met het doel om kinderen en jongeren thuis te laten wonen.

ADRESSEN POLIKLINIEKEN


Residentiële behandelgroepen

Een behandelgroep ondersteunt en behandelt kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Intermetzo probeert de ouders zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken.

ADRESSEN RESIDENTIËLE BEHANDELGROEPEN 

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is gesloten jeugdhulp voor kinderen en jongeren bij wie lichtere vormen van hulpverlening onvoldoende helpen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie kan een verzoek tot Jeugdzorgplus indienen. De kinderrechter beslist of een jongere JeugdzorgPlus nodig heeft. Als dat zo is, spreekt de rechter de ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ uit.

ADRESSEN LOCATIES JEUGDZORGPLUS


Justitiële jeugdinrichting

Intermetzo heeft een eigen justitiële jeugdinrichting (JJI) in Lelystad. Hier geven we uitvoering aan de voorlopige hechtenis, jeugddetentie en plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel).

Meer weten?
JJI LELYSTAD / ADRES

Dagbehandeling

Soms is ambulante hulpverlening of poliklinische hulp niet voldoende. Dan komt intensieve dagbehandeling in beeld. Deze behandeling vindt aanvullend plaats op een ambulant traject of bij een residentiële opname.

Meer weten?
INTENSIEVE DAGBEHANDELINGADRESSEN


Woongroepen

Woongroep op terreinlocaties zijn bedoeld voor kinderen/jongeren van 6 tot 21 jaar. Tijdens hun verblijf in de groep helpen we kinderen/jongeren met zaken op het gebied van wonen, school en vrije tijd. Ze trainen er alledaagse vaardigheden en krijgen ondersteuning in de omgang met zichzelf en anderen. Tegelijkertijd krijgen de jongeren passende behandeling, therapieën en nuttige trainingen.

Meer weten?
WOONGROEP IN DE WIJK / WOONGROEP OP TERREIN / ADRESSEN WOONGROEPEN


Intermetzo Onderwijs

Intermetzo heeft scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en speciaal onderwijs (SO). Deze scholen zijn er voor thuiswonende kinderen en kinderen op zorglocaties. Onderwijs is een belangrijk onderdeel in behandeltrajecten en de opstap naar een goede plek in de maatschappij.

Meer weten?
INTERMETZO ONDERWIJS / ADRESSEN SCHOLEN


Moeder & Kindhuis

Het Moeder & Kindhuis in Zutphen is een veilige omgeving met veel structuur en begeleiding. Jonge moeders krijgen er via training en begeleiding meer inzicht in hun eigen problematiek. Ook hebben ze hier de ruimte om in alle rust hun moederrol te oefenen.

Meer weten?
MOEDER & KINDHUIS / ADRES


Ambulante dienstverlening

Voor ambulante dienstverlening kun je in alle regio's van Intermetzo terecht.

Gezinswonen

Gezinswonen is er in alle regio's van Intermetzo in de vorm van gezinshuizen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg