Speciaal onderwijs

Intermetzo-Jeugdzorg_Voortgezet-speciaal-onderwijs

Leerlingen hebben hun eigen capaciteiten, problemen en dus hun eigen behoeften voor onderwijs en begeleiding. In ons onderwijs spelen we heel specifiek in op de individuele ontwikkel- en onderwijsvraag van iedere leerling. Zowel in de klas als via onze onderwijsprogramma’s.

Leerlingen volgen bij Intermetzo onderwijs op maat, in kleine groepen van zes tot maximaal 16 leerlingen per klas. Kinderen voelen zich hierdoor veilig. Ze krijgen individuele aandacht en ervaren rust en structuur om nieuwe kennis en vaardigheden in hun eigen tempo te oefenen. En heel belangrijk: om het maximaal haalbare te bereiken. Daarbij krijgen ze ondersteuning van deskundige docenten met veel ervaring en kennis van bijbehorende onderwijsmethoden.

We spelen in op nieuwe ontwikkelingen en participeren in samenwerkingsverbanden. Ook werken we nauw samen met organisaties binnen en buiten het onderwijs, zodat we optimaal aansluiten bij de onderwijs- en zorgbehoefte van onze leerlingen. Ouders spelen een belangrijke rol in onze aanpak. Daarom betrekken we hen zoveel mogelijk, heel bewust en op een laagdrempelige manier, bij het onderwijstraject van hun zoon of dochter.

 


SO Noorderlicht

speciaal onderwijs voor kinderen (4-13 jaar), Zeist

Noorderlicht is er voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek en/of ontwikkelingsproblemen. De kinderen ondervinden milde tot ernstige belemmeringen in het onderwijs. Noorderlicht richt zich op het kind als individu. Leerlingen krijgen maatwerk en de school kijkt naar hun ontwikkel- en onderwijsvraag. Het uitstroomprofiel van de leerlingen is vooral gericht op toeleiding naar arbeid en minder op toeleiding naar vervolgonderwijs of dagbesteding.

NOORDERLICHT SCHOOLGIDS / FOLDER / WEBSITE


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg