Gezinswonen

Intermetzo-Jeugdzorg_Gezinswonen

Sommige kinderen/jongeren vertonen probleemgedrag door traumatische ervaringen. Thuis wonen is dan niet altijd meer mogelijk. Vaak zijn zij gebaat bij begeleiding in een kleinschalige, zo ‘natuurlijk’ mogelijke opvoedsituatie: een ander gezin.

Voor deze groep heeft Intermetzo met gezinswonen een passende ondersteuningsvorm in huis. Wonen in een gezinshuis combineert de kracht van het gezinsleven met de stabiliteit en continuïteit van professionele, bij Intermetzo werkende opvoeders. 

DOWNLOAD FOLDER GEZINSWONEN


Gezinshuis

Een gezinshuis is de woning van een Intermetzo-medewerker. Deze geeft begeleiding, opvoeding, verzorging en behandeling binnen het eigen gezin. In een gezinshuis wonen één tot vier kinderen, soms samen met eigen kinderen van de medewerker. 

Alle jongeren werken aan eigen doelen, afhankelijk van hun situatie en problematiek. Doelen zijn bijvoorbeeld:

  • afname van gedragsproblemen;
  • de ontwikkeling weer op gang brengen;
  • werken aan een duidelijk toekomstperspectief (op woongebied);
  • een ondersteunend netwerk opbouwen;
  • passende dagbesteding vinden;
  • passende invulling van vrijetijd vinden.

Tijdens het traject ontdekken jongeren en hun ouders wat ze voor elkaar betekenen. En wat ze van elkaar kunnen verwachten. Ook begeleiden we ouders, zodat ze een rol van betekenis blijven spelen in het leven van hun kind.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg