Medezeggenschap

Intermetzo-Jeugdzorg_Medezeggenschap

De cliëntenraad behartigt op centraal niveau de belangen van cliënten. Daarmee is het een belangrijke gesprekspartner voor de directie en Raad van Bestuur. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken, zoals veiligheid, huisvesting en gezondheid. In het meest ideale geval telt de cliëntenraad leden uit alle onderdelen van Intermetzo.

Invloed op beleid: cliëntenraad
Bij Intermetzo bestaat de medezeggenschap uit lokale overlegorganen, zoals ouder- en jongerenraden. Op centraal niveau behartigt de cliëntenraad de belangen van de jongeren. Hierin zitten de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en jongeren die gebruikmaken van de dienstverlening van Intermetzo. Zij vormen een belangrijke gesprekspartner voor directie en raad van bestuur.

Waarom een cliëntenraad?
De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het beleid van Intermetzo, bijvoorbeeld over veiligheid, gezondheid, voeding, hygiëne, huisvesting en recreatiemogelijkheden. En Intermetzo is verplicht om met dat advies rekening te houden.
Nu kan de cliëntenraad dit alleen goed doen als ze weet wat er leeft onder de kinderen en hun ouders. Daarom is het belangrijk dat er genoeg mensen in de cliëntenraad zitten, als het even kan uit alle onderdelen van Intermetzo.

Lid worden?
De cliëntenraad zoekt nieuwe leden. Dat valt niet mee, want ouders hebben vaak al genoeg aan hun hoofd. Dat geldt echter ook voor de leden van de cliëntenraad. Toch zijn ze bij de raad gegaan. Omdat ze het belangrijk vinden dat Intermetzo de stem van de cliënt hoort. Omdat ze graag meepraten, meedenken en meehelpen om de zorg blijvend te verbeteren. En meer dan een paar avonden per jaar kost het niet.

Wilt u ook meedoen? Of wilt u eerst meer informatie? Mail dan naar: clientenraad@intermetzo.nl.
Algemene informatie over cliëntenraden is te vinden op de websites van de cliëntenorganisatie NPCF, het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap rel="noopener noreferrer" of het Landelijk Platform GGZ.

Onze cliëntenraad
- Leendert van Leeuwen
- 5 zetels vacant


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg