Voortgezet Speciaal Onderwijs

Intermetzo-Jeugdzorg_Vervolgonderwijs

In het voortgezet speciaal onderwijs bereiden leerlingen van 12-18 jaar zich voor op de volgende stap in hun leven. Die stap verschilt per leerling en hangt mede af van hun problemen, ambities en mogelijkheden. Eén ding hebben al onze leerlingen met elkaar gemeen: ze werken allemaal aan hun toekomst. Ieder op zijn of haar eigen manier.

Het onderwijs beslaat in principe zes leerjaren, verspreid over drie fasen. Tijdens de twee jaar durende oriëntatiefase ligt het accent op de algemeen vormende vakken. Ook maken leerlingen via praktijkvakken kennis met de uitstroomrichtingen ‘Arbeidsmarktgericht’ en ‘Dagbesteding’. 

De volgende twee jaar staan in het teken van de beroepsgerichte fase. Leerlingen maken breed kennis met de mogelijkheden binnen de twee uitstroomrichtingen. Voor de afdeling Arbeidsmarktgericht zijn dat ‘Groen’, ‘Horeca’ en ‘Detail & Logistiek’. Voor Dagbesteding ‘Groen’, ‘Horeca’ en Kunst & Ambacht’. Ter voorbereiding lopen leerlingen een begeleide interne of externe stage. 

Tijdens de transitiefase ten slotte bereiden leerlingen zich echt voor op hun stap naar de arbeidsmarkt of een dagbestedingsplek. Welke vaardigheden hebben ze nog nodig om zich goed te ontwikkelen in hun uitstroomrichting? Als laatste voorbereiding lopen leerlingen een interne of externe stage: soms begeleid, soms zelfstandig.


VSO Heuvelrug College

voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren (12-21 jaar), Zeist

VSO Heuvelrug college verzorgt voortgezet onderwijs aan leerlingen met als uitstroomprofiel Arbeid en Dagbesteding. De leerlingen hebben een licht tot ernstig verstandelijke beperking, in combinatie met psychiatrische problematiek. Hierdoor ondervinden zij belemmeringen in het onderwijs. De leerlingen wonen thuis of krijgen zorg en behandeling bij Intermetzo.
Heuvelrug college speelt in op de behoefte van de leerling. Want iedere leerling is anders: met eigen capaciteiten, problematiek en eigen onderwijs- en begeleidingsbehoeften.

FOLDER / HEUVELRUG COLLEGE SCHOOLGIDS / WEBSITE


VSO De Sprong Maarsbergen

voortgezet speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding voor jongeren (12-21 jaar), Maarsbergen

De Sprong is een neutraal bijzondere school waar de leerling centraal staat. De school verzorgt onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen, die moeilijk leren en moeilijk opvoedbaar zijn.
De Sprong is een schakel naar het reguliere onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Het onderwijs richt zich op het beïnvloeden van leerlinggedrag, waardoor maatschappelijke kansen toenemen. Een goede relatie tussen school en thuissituatie is daarbij belangrijk.

DE SPRONG SCHOOLGIDS / FOLDER / WEBSITE


VSO De Sprong Lindenhorst in Zeist

Jongeren die verblijven op het terrein van de JeugdzorgPlus-locatie in Zeis, volgen onderwijs bij VSO De Sprong Lindenhorst. Deze school is er voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. De jongeren kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs, een (gedeeltelijk) betaalde baan of dagbesteding. Leerlingen werken bij VSO De Sprong Lindenhorst aan hun toekomst. De opleiding houdt rekening met ieders mogelijkheden. Zo maken jongeren zo goed mogelijk gebruik van hun talenten en staan zij later sterker in de samenleving.

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS / DOWNLOAD DE FOLDER / WEBSITE DE SPRONG LINDENHORST


VSO Eefde en Deventer Intermetzo

voortgezet speciaal onderwijs en dagbesteding/arbeidstoeleiding voor jongeren (10-23 jaar), Eefde en Deventer

VSO Eefde en Deventer Intermetzo verzorgen onderwijs aan jongeren met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen hebben meervoudige gedragsproblemen of een meervoudige hulpvraag. 
In Eefde ligt de focus op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties. De locatie heeft een onder- en bovenbouw vmbo met zowel basis- en kaderberoepsgerichte als theoretische leerwegen. Voor praktijkgerichte leerlingen is er de mogelijkheid om een AKA/Entree-opleiding te volgen. Met deze mbo-opleiding op niveau 1 kunnen zij doorstromen naar mbo-niveau 2.
De locatie in Deventer richt zich op het uitstroomniveau vmbo. De leerlingen werken in kleine klassen onder vaste begeleiding van een mentor. Het doel van onderwijs op deze locatie is dat de leerling zijn of haar onderwijsniveau behoudt en doorstroomt. Zo kunnen leerlingen het onderwijsprogramma volgen van de Entree-opleiding. Dit gebeurt in extraneus-vorm bij het ROC Aventus.

DEVENTER SCHOOLGIDS - FOLDER / EEFDE SCHOOLGIDS - FOLDER / WEBSITE 


ADRESSEN SCHOLEN


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg