Prof. Dr. Roy Otten, Hoofd R&D bij Pluryn

Prof. Dr. Roy Otten

Hoofd R&D Pluryn

Expertise:
middelengebruik, psychopathologie, longitudinaal onderzoek, gepersonaliseerde zorg, methoden en technieken, statistiek.

Publicaties:
https://www.researchgate.net/profile/Roy_Otten

Contact:
royotten@pluryn.nl


RD-Karin-Nijhof

Dr. Karin Nijhof

Senior onderzoeker Pluryn/ RU Nijmegen, lid HLK Forensisch Consortium Adolescenten (ForCA)

Expertise:
residentiële jeugdzorg, JeugdzorgPlus, meisjes, digitale innovaties, stressregulatie, trauma, mensenhandel  

Contact:
knijhof@pluryn.nl
LinkedIn profiel Karin

 


Evelien Poelen

Dr. Evelien Poelen

Senior onderzoeker

Expertise:
Middelengebruik adolescenten en (jong)volwassenen (met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen), ontwikkeling interventies en beleid middelengebruik, Routine Outcome Monitoring (ROM), Equipe Mont Ventoux.

Publicaties
https://www.researchgate.net/profile/Evelien_Poelen

Contact:
epoelen01@pluryn.nl

Floor van Santvoort

Senior onderzoeker Pluryn

Expertise:
invloed van ouders op kinderen, KOPP, systeem en netwerk van cliënten, preventie, psychopathologie, onderzoeksmethoden: RCT, N=1, kwalitatief (survey, interview).

Publicaties:
https://www.researchgate.net/profile/Floor_Van_Santvoort-RU  

Contact:
fsantvoort@pluryn.nl


Dr. Petra Helmond

Senior onderzoeker Pluryn

Expertise:
mindset, stress- en emotieregulatie, mindfulness, yoga, trauma, hechting, kindermishandeling, LVB, justitiële inrichtingen, cluster 3 en 4 onderwijs

Publicaties:
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2068808784_Petra_Helmond  

Contact:
phelmond@pluryn.nl


Dr. Renske Koordeman

Senior onderzoeker Pluryn

Expertise:
middelengebruik, slaapgedrag, doelgroepen EMB en EVB plus, monitoring van zorg, Virtual Reality

Publicaties:
https://www.researchgate.net/profile/Renske_Koordeman

Contact:
rkoordeman@pluryn.nl


Lieke van Domburgh

Dr. Lieke van Domburgh

Directeur Kwaliteit van Zorg & Innovatie, senior onderzoeker

Expertise
Child Development, Child Welfare, Adolescent Development, Youth Development, Psychology of Adolescence

Publicaties:
https://www.researchgate.net/profile/Lieke_Domburgh

Contact:
ldomburgh@pluryn.nl

Dr. Annica Brummel

Senior onderzoeker Pluryn

Expertise:
Sociale inclusie, sociale netwerken, wijkgericht werken, gemeenschappen, burgerparticipatie. Onderzoeksmethoden: kwalitatief onderzoek (o.a. diepte interviews, groepsinterviews, focusgroepen, vignetten, Q-sort, video observaties, Stimulated Recall Interviews). Theoretische expertise; sociaal kapitaal en capability benadering.

Contact:
Abrummel01@pluryn.nl

Fotografie: Anita Pantus

Manon ter Hoeven

Procesbewaker ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM)
Pluryn evalueert de zorg met routine outcome monitoring (ROM) en follow up onderzoek. ROM meet de resultaten tijdens het dienstverleningsproces. De follow up onderzoekt hoe het met mensen gaat als ze uit zorg zijn.

Contact:
mthoeven@pluryn.nlHet klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg