Intermetzo onderwijs

Intermetzo-Jeugdzorg_Onderwijs

Intermetzo heeft op verschillende plaatsen in het land scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en speciaal onderwijs (SO). Deze scholen zijn er voor thuiswonende kinderen, kinderen op onze zorglocaties en voor kinderen met een specifieke onderwijsvraag. Ons onderwijs is een belangrijk onderdeel in zorg- en behandeltrajecten en de opstap naar een goede plek in de maatschappij. Hierover maken we vooraf heldere afspraken.

Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij Intermetzo Onderwijs rekenen op een veilige en gestructureerde omgeving. De cognitieve mogelijkheden en gedragsmatige vaardigheden van leerlingen vormen de basis voor een passend traject dat aansluit bij hun niveau en ambities. Dat kan vervolgonderwijs zijn, maar ook arbeid of zinvolle dagbesteding.

Jongeren volgen onderwijs bij Intermetzo vaak in combinatie met verblijf, behandeling en/of begeleiding. Ons werk is aanvullend op dat van anderen. Ketenpartners doen een beroep op ons als zij specifieke onderwijsexpertise voor kinderen/jongeren nodig hebben. Ook kinderen uit de regio met een voor het reguliere onderwijs te specifieke onderwijsvraag komen regelmatig via een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij ons terecht.


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg